Konfiguracja routera Edimax BR-6204WG jako klienta sieci bezprzewodowej Xterm.pl.


  1. Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox).

  2. W pasku adresu wpisać: 192.168.2.1. Pojawi się prośba o podanie hasła.

  3. W pole 'Nazwa użytkownika' wpisać: admin. W pole 'Hasło': wpisać: 1234.
  4. Nastąpi zalogowanie do panelu administracyjnego routera. Z menu po lewej stronie wybrać: WAN, a następnie WAN Type.
  Następnie na środkowym oknie zaznaczyć ostatnią opcję: Wireless ISP (AP Disabled), jak przedstawiono poniżej.
  Na koniec kliknąć na przycisk Apply.  5. W następnym kroku ponownie nacisnąć przycisk Apply.  6. Po około 30 sekundach należy kliknąć na przycisk OK.
  7. Następnie należy wybrać z menu po lewej stronie opcję: Wireless oraz Basic settings.

  8. W środkowym oknie kliknąć na przycisk Select Site Survey.  9. Otworzy się nowe okno, a w nim wyświetlone zostaną dostępne sieci bezprzewodowe.
  Należy zaznaczyć w kolumnie Select sieć zaczynającą się od Xtermpl... która ma najwyższą wartość w kolumnie Signal.
  Następnie kliknąć w przycisk
  Connect.
  10. Pojawi się komunikat Connect succesfully. Kliknąć OK.
  W przypadku komunikatu Connect failed prosimy o kontakt pod numerem telefonu 512099585
  w celu ustalenia nazwy nadajnika, z którym powinni się Państwo połączyć.  11. Kliknąć na przycisk Close. Następnie na Apply.
  12. Jeszcze raz na Apply.
  13. Po około 30 sekundach router wprowadzi nowe ustawienia.
  Na tym koniec konfiguracji routera. Można już zamknąć przeglądarkę.